Gatis Pīpkalējs - multimediju mākslinieks
m u l t i m e d i j u   m ā k s l i n i e k s
jaunumi foto galerija

RU EN

CD
web dizains
grafiskais dizains
rūpnieciskais dizains
reklāma uz auto
izstāžu stendi
animācija
Flash animācija.

  SIA "Datros x Dizains" ziemassvētku apsveikuma kartiņa.
  Reklāmas aģnetūras "Airport" ziemassvētku apsveikuma kartiņas realizācija. Dizains D.Draveniece
  Cirks pagalmos baneri un ievadlapa un linki.
  Assve kustīgais elements lapas aušdaļai.
  LMA Vizuālās komunikācijas nodaļas mājas lapas intro skice.
  Rīgas vides centra "Agenda 21" ievadlapa.
  Iepriekšējās lapas (www.pipkalejs.yo.lv) ievadlapa.
  Izstādes "Kaste" ievadlapa.
  Darbs "Tur un šeit".
  Baneris lapai "Telefoni".
  Izstādes"Nogalināt aizspriedumu" ievadlapa.
  Kustīgi elementi GailītisG lapai (2001) - 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13.

Gif animācija.

  Baneri:
  RD Kultūras departaments1, RD Kultūras departaments2.
  Nāra, Nāra2.
  ZTV, ZTV2.
  LG, LG2, LG3.
  Scania, Scania2.
  Unior.
  Opel.
  Vidzemes tirgus.
  Volvo.
  Cirks.
  Čaks, Čaks2.
  Dailes teātris.
  Formula.
  Jaunais Rīgas teātris, Jaunais Rīgas teātris2.
  Kaste, kaste1, kaste2.
  Kinogalerija.
  Konkursi.
  Latvija.
  Latvijas Leļļu teātris, Latvijas Leļļu teātris.
  Metro.
  Mielavs, Mielavs2.
  Rammstein, Rammstein.
  Rasa.
  Skatuve.
  Slepenais eksperiments.
  Casablanka.
  Vide, Vide2 , Vide3 , Vide4 , Vide5 , Vide6 , Vide7 , Vide8 , Vide9 , Vide10 , Vide11.
  Yes,  Yes2.

  Firmas "Schwarzkopt" un "Henkel" apsveikuma kartiņa.

  Nieciņi:
  Izstādes "Kaste" lapas elements: acs;
  Kustīgie: 1, 2, 3, 4.