kompānija | pakalpojumi | kontakti | jaunumi

FAIL programmēšana

Klienti | Partneri
.

Kompānija FAIL ir dibināta ar mērķi nodarboties ar programmu izstrādi, apkalpošanu, izplatīšanu un citu uzņēmējdarbību, kas saistīta ar informāciju tehnoloģijām (IT). Kompānijas darbības efektivitāti un sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina apakšuzņēmēji - vietējās un ārvalstu kompānijas, neatkarīgi speciālisti, kas tiek piesaistīti konkrētam projektam. Pamatvirzieni darbībai IT sfērā:

  • Klienta vajadzību noskaidrošana.
  • Programmu koncepciju izstrāde.
  • Programmu izstrāde.
  • Programmu testēšana pēc izstrādes.
  • Jau gatavas standart - programmas - grāmatvedības, noliktavu uzskaites, procesu menedžmenta programmas u.c.

Papildus darbībai IT sfērā, FAIL plāno izvērst savu darbību konsultāciju nozarē. Konsultāciju iespējamie virzieni:

  • Ideju ģenerēšana - izstrāde klienta noteiktajā nozarē, virzienā.
  • Biznesa uzsākšana/ pārstrukturēšana - ideja, darbības plāns, mērķi, uzdevumi utt.
  • Mārketings - plāni, stratēģijas, formula - mārketinga izdevumi/ apgrozījuma pieaugums. Kā apakšnodaļas mārketingam - firmas imidžs, reklāma." Sadarbības partneru, klientu piesaiste - ārvalstīs, Latvijā, procesa organizēšana pārrunas - līgums.
  • Finansu piesaiste - bankas, fondi, subsīdijas, procesa organizēšana ideja - finansējums.

Ceram, ka šī inet lapa Jums ir pārskatāma un, ka tā dos Jums iespēju iepazīties nedaudz tuvāk ar mūsu kompāniju, sniegtajiem pakalpojumiem un, ka izlemsiet piebiedroties mūsu esošajiem klientiem.

kompānija | pakalpojumi | kontakti | jaunumi