Juridiskais birojs KONSULTĀCIJAS UN PAKALPOJUMI

par mums

darbības jomas

kā mūs atrast

design by Midzenis

 

Par mums

Juridiskais birojs "Konsultācijas un pakalpojumi" dibināts 2001.gada nogalē, apvienojoties vairākiem, pirms tam atsevišķi praktizējušiem juristiem, lai apvienotu savas profesionālās iemaņas un pieredzi, tā veidojot kopīgu juridisko biroju, kura spēkos būtu augstvērtīgas juridiskās palīdzības sniegšana klientiem.

Biroja klientu vidū ir gan uzņēmējsabiedrības, gan privātpersonas. Abu veidu klientiem tiek nodrošināta vienādi kvalitatīva juridiskā palīdzība, nešķirojot tos pēc sabiedriskā stāvokļa vai citiem kritērijiem.

Risinot konkrētus klientu interesējošus jautājumus, cenšamies savu iespēju robežās nodrošināt kompleksu problēmas risinājumu, sākot no vienkāršas konsultācijas un piedalīšanās sarunās, dokumentu izstrādes, to saskaņošanas starp ieinteresētajām pusēm, jautājumu virzīšanas tiesu un administratīvajās iestādēs līdz klientu interesējošā rezultāta sasniegšanai.

Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, par svarīgu uzdevumu uzskatām ievērot rūpīgu problēmas analīzi un objektīvu tās novērtējuma sniegšanu, klientam izdevīgākā risinājuma meklēšanu, jebkuru klienta interesēs veicamo darbību saskaņošanu, profesionālas un pieklājīgas izturēšanās ievērošanu attiecībās gan ar pašu klientu, gan ar personām, ar kurām klients pilnvarojis kontaktēties savā vārdā, kā arī sniegtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu.

Ko mūs īpaši gribētu uzsvērt, ka privātpersonas, sastopoties ar juridiska rakstura problēmām, nav pārliecinātas par savas rīcības pareizību, taču tai pat laikā nemeklē jurista palīdzību, lai rastu kvalificētu problēmas risinājumu, baidoties no pārmērīgi augstās maksas par kaut vai to pašu konsultāciju, kas ir pilnīgi aplams priekšstats, tā vietā mēģinot rīkoties "uz savu galvu". Ar šādu rīcību bieži vien tiek panākts pretējs efekts, un jautājums vēlāk vairs nav tik viegli risināms, kā tas būtu, ja jūs būtu griezušies pēc palīdzības jau no paša sākuma. Tāpēc neatlieciet uz rītdienu, ko var izdarīt jau šodien!

Laipni aicināti mūsu klientu pulkā!