Gatis Pīpkalējs - multimediju mākslinieks
m u l t i m e d i j u   m ā k s l i n i e k s
jaunumi foto galerija

RU EN

CD
web dizains
grafiskais dizains
rūpnieciskais dizains
reklāma uz auto
izstāžu stendi
animācija


Reklāmas kompānija "Roi"


Atpūtas komplekss "Kriķi"

Dizaina studija "Etnostils"

Fotostudijas "Nāra" auto.

Sia "Vides komunikācijas" auto .