Gatis Pīpkalējs - multimediju mākslinieks
m u l t i m e d i j u   m ā k s l i n i e k s
jaunumi foto galerija

 
CD
web dizains
grafiskais dizains
rūpnieciskais dizains
reklāma uz auto
izstāžu stendi
animācija
Multimēdiju prezentācijas projekti.
  Skatuves mākslinieka Leona Zviedra uzstāšanās ar tīģerpitonu Bu-Bu prezentācijas CD.

  Sia "AGH" filiāles "AGH mēbeles" CD katalogs.

  Žurnāla "Sakaru pasaule" CD noformējums un saturs.

  Firmas "H:M:S" produkta "Kubiks" CD noformējums.

  "Studijas MN" biznesa plāna prezentācija.