Gatis Pīpkalējs - multimediju mākslinieks
m u l t i m e d i j u   m ā k s l i n i e k s

CD
web dizains
grafiskais dizains
rūpnieciskais dizains
reklāma uz auto
izstāžu stendi
animācija
Rīgas Tūrisma Aģentūras stends 11. starptautiskā tūrisma gadatirgū "Bal Tour 2004".


Firmas "Balteco Venta " stendi.

   Zemāk redzamie stendi ir kopdarbs ar dizaineri Ievu Baumgarti startējot izstādē Ķīpsalā "MĀJA I 2003".

  "Balteco" vannu stends:

   "Pool Spa" vannu stends: